• Algemeen beleid

  Het bestuur zal er zorg voor dragen dat alle en ook de toekomstige activiteiten passen in een beleid dat uitgaat van de volgende punten:

  • Een visie op langere termijn (méér dan één jaar)
  • De behoeften en wensen van de leden, dat niet alleen op voetbaltechnisch terrein, maar ook op het gebied van de nevenactiviteiten.
  • De recreatieve gedachte dat elk lid evenveel plezier moet kunnen beleven aan het voetbalspel en de nevenactiviteiten.
  • Het scheppen van mogelijkheden om jeugdleden met talent of die heel gemotiveerd zijn zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden naar de senioren – selectie van de vereniging.
  • Het jeugdvoetbalbeleidsplan d.m.v. jeugdcommissie hierin betrekken.
  • Het streven naar een zo optimaal mogelijke sfeer binnen de S.V. Sluis.
  • Het werken aan een zo groot mogelijke betrokkenheid van de vrijwilligers, supporters en verdere belangstellenden.
  • Het tot stand brengen en houden van een goede communicatie – structuur binnen de vereniging en met de achterban zoals leden, supporters, vrijwilligers enz.
  • Het streven naar optimaal kader zowel bestuurlijk, trainers als op leiders niveau.
  • Een optimale organisatie – structuur dat iedereen weet wat zijn / haar functie – taak – bevoegdheden zijn binnen de vereniging.
  • Richtlijnen om de algemene cultuur van de Normen en Waarden in en rond de vereniging te verbeteren en te handhaven.
  • Het formeren van commissies t.b.v. activiteiten, sponsoring en jeugdafdeling.

   

  Voetbaltechnisch gebied 

  • Het doel van het beleid op voetbaltechnisch gebied moet zijn het opleiden en begeleiden van jeugdspelers naar de senioren d.m.v. het jeugdvoetbalbeleidsplan.
  • Dit dient tot doel om in de toekomst met het eerste elftal op een hoger niveau te voetballen.

  De volgende uitgangspunten zijn van belang:

  • Het oprichten van een Technische Commissie voor de organisatie op voetbaltechnisch gebied.
  • Training dient goed en degelijk te zijn, moet worden gegeven door bekwame trainers.
  • Trainingsmaterialen dienen in voldoende mate aanwezig te zijn en moeten in optimale staat zijn en bovenal veilig.
  • Geblesseerde spelers moeten, indien mogelijk, individuele training kunnen krijgen.
  • Geef zo goed mogelijk keeperstraining door een bekwame keeperstrainer.