Voor alle SV Sluis leden is via het KNVB lidmaatschap een collectieve ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 

Ongevallenverzekering

Er is een ongevallenverzekering afgesloten t.b.v. ongevallen waarbij de dood, blijvende
invaliditeit of geneeskundige- en/of tandheelkundige kosten het gevolg zijn.
Dit geldt tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen. Deze
verzekering is bedoeld als achtervangverzekering. Bij schadegevallen wordt in eerste
instantie de eigen verzekering aangesproken.
Om rechten in de toekomst niet te verspelen wordt men geadviseerd om ongevallen altijd
te melden middels een schadeformulier. Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris.

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht

Aansprakelijkheidsverzekering

Er is een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid voor schade (letsel- en
zaakschade, inclusief gevolg schade). Ook deze verzekering is geldig tijdens alle
activiteiten die in het algemeen belang van de vereniging dienen.
Vereist is wel, dat de verzekerde aansprakelijk is voor de toegebrachte schade. Er dient
een toerekenbare tekortkoming aan de orde te zijn. Over het algemeen is er geen
aansprakelijkheid voor schade die bij normaal spelverloop wordt toegebracht.
Een voetbalvereniging kan niet door een werkgever van een lid van de vereniging
aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg van een blessure zijn ontstaan.
De werknemer dient namelijk een eventuele claim bij de dader neer te leggen. De
werkgever is hierin geen partij.
 
Er is sprake van risicoaansprakelijkheid. Dit wil zeggen, dat men vrijwillig aan een
wedstrijd meedoet en daarbij het risico aanvaardt, dat men een blessure kan oplopen bij
een normaal spelverloop.

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering

Inzittendenverzekering

Ook deze verzekering is begrepen in het KNVB-lidmaatschap.
Naast de leden is ook de aangewezen chauffeur verzekerd, zonder dat hij lid hoeft te
zijn. De aangewezen chauffeur geldt als vrijwilliger tijdens de rit naar en van de
uitwedstrijd.
 

PAS OP

Meereizende huisgenoten, familie, buren en vriendjes zijn NIET VERZEKERD. Er wordt
vanuit gegaan dat degene die een ander in zijn auto meeneemt een eigen
inzittendenverzekering heeft naast de autoverzekering.

SPONSORS