• Oprichting en Besturen


  De S.V. Sluis. is opgericht in het café-restaurant ”Oud Sluis”, waar de heer Giel van Westen caféhouder was.
  Op 22 februari 1966 kwamen een aantal voetballiefhebbers daar bij elkaar en onder het genot van een drankje werd er zoals gewoonlijk over voetbal gepraat.
  Toen werd de suggestie gedaan door visboer de heer Driessen om eens te bekijken om een voetbalvereniging op te richten.
  Dat werd met enthousiasme onthaald en de aanwezigen, waaronder ook nog Rudie de Ruyter, Bruno Balzani, Johan Bogaard, Wally Marteijn en Dick van Westen gingen op zoek naar gegadigden voor zowel het bestuur als spelers.

  Afspraak was om nog eens samen te komen en te kijken hoever het stond met onze zoektocht naar bestuursleden en spelers.
  We kwamen die avond zoals afgesproken om 20.00 uur bij ”Jopie” bij elkaar en begonnen aan de bijeenkomst om eens te kijken wat onze speurtocht had opgeleverd.
  Het bleek overweldigend te zijn gegaan en iedereen vertelde dat de animo zéér groot was onder de gevraagden en daarom werd besloten om over een aantal dagen weer bij elkaar te komen met de eventuele bestuursleden en trainers erbij.
  Zo werd op de avond van 25 februari 1966 de Sport Vereniging Sluis opgericht. Dit werd aangemeld bij de KNVB en de gemeente Sluis.

  Het eerste bestuur S.V.Sluis


  voorzitter: Jan Bakker, secretaris: Jef Spee, penningmeester: Tony Batselaere, 
  2e secretaris Wilfried Groosman, 2e penningmeester Bruno Balzani, 
  Wedstrijdscr. Giel van Westen, bestuursleden Cyriel Driessens, Wally Marteijn, Johan Bogaard

  Wij werden koninklijk goedgekeurd op 4 november 1966.  In het jaar 1972 had de vereniging een bestuurscrisis.
  In snackbar ”de Grens” bij Leo Benne, is toen een aantal mensen, onder een potje kaarten, bereid gevonden om de S.V. Sluis te helpen.
  De heren Julien du Fosse, Free Karels, Freddy de Krijger, en Leo Benne gingen op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden.
  In dat café werd een nieuw bestuur gevormd door mensen die de vereniging een nieuwe start zouden geven, hierbij waren ook een aantal oud bestuursleden die er zitting in namen.

  Voorzitter werd de heer van Dijk. Hij kwam uit Gelderland en woonde in Nieuwvliet en hij bekleedde al ruim 30 jaar verschillende functies bij de KNVB.
  Secretaris werd de heer Benne, penningmeester S. Garritsen en verder de heren Boomert, J. Bogaard, H. Bogaard, C. Blaeke enz.  Terugblik van 40 jaar geleden door 1e voorzitter de heer Jan Bakker


  Dat ging zo: op een maandagmorgen kwam de heer Driessen die een viswinkel in Sluis beheerde mijn winkel binnen, wat voor mij een ongelukkig tijdstip was omdat op de maandagmorgen er altijd veel klanten in mijn zaak waren.

  De beste man kwam vragen om hem te helpen een voetbalclub op te richten. Ik vertelde hem dat ik daar geen tijd voor had maar hij praatte maar door en door totdat ik ja zei om er vanaf te zijn. Toen hij eindelijk weg was had ik onmiddellijk spijt en nam voor hem dat te vertellen bij de eerstvolgende ontmoeting.

  Twee dagen later kwam hij weer terug, maar ik kreeg geen kans om iets te zeggen want hij had weinig tijd. Zijn verhaal kwam erop neer dat hij nog een aantal mensen had gevonden en die zouden donderdag om een uur of acht bij elkaar komen bij waar anders dan ”Jopie”. Hij rekende erop dat ik er zou zijn en weg was hij.

  Enkele dagen daarna was er een oprichtingsvergadering. Er waren nog al wat liefhebbers en het voorlopige bestuur werd voorgesteld. Ikzelf moest voorzitter zijn. Spee secretaris en Bateselaere penningmeester.
  De andere functies zouden nog verdeeld worden.
  Ook de hoogte van de contributie werd toen vastgesteld en er werd tevens direct begonnen met het inschrijven van leden.

  De heer Spee en ik gingen naar de burgemeester voor de sleutel van de kleedkamers en om toestemming voor het officieel gebruik van het ”voetbalveld” (wat nu een gedeelte is van camping ”De Meidoorn”) dat was in eerste instantie een probleem want de kleedkamers waren in gebruik door de tennissers, maar dat kwam alsnog in orde.
  Toen dat allemaal in kannen en kruiken was zijn wij naar Middelburg gegaan om onze club aan te melden bij de KNVB en was voor mij het meeste werk gedaan.

  We hadden nogal wat vrijwilligers die veel werk hebben verzet op het veld zoals lijntrekken, doelnetten ophangen enz. in het bijzonder C. Blaeke en de gebroeders Bogaard verrichtten veel hand en spandiensten en kregen het voor elkaar om zonder dat de club in bezit was van een kantine voor heerlijke koffie te zorgen. Bedankt Cees.
  Giel van Westen meermalen voorzitter


  In 1966 was ik erbij, bij de oprichting van onze S.V. Sluis. Wij wilden dit kind eigenlijk F.C. Sluis. noemen, maar de KNVB vond het beter, dit om te zetten naar S.V. (Sport Vereniging).

  Wij werden geconfronteerd, met een veld, dat in de zomermaanden als kampeerterrein werd gebruikt, maar wel een tribune, die de vorige vereniging met vrijwilligers gerealiseerd hadden.

  Als zaterdagclub gooiden we gelijk hoge ogen en werden in het 2e seizoen al kampioen.
  Ook op ons 1-jarig bestaan hadden wij al een uitstap naar Londen, met de gekende hotelbrand, die een grote domper op onze trip gaf. Ik ben nog een aantal jaren bestuurslid gebleven.

  Daarna, tot in 1990 was er een bestuurscrisis, en verzochten ze mij om in het bestuur weer zitting te nemen. Dus (ad Interim) voor 1 jaar als voorzitter.
  Ook dat liep uit! het werd 9 jaar, dus ik maakte het 25-jarig bestaan mee.
  Na deze periode, vond ik, dat de volgende generatie, de kar maar eens moest trekken en heb ik deze functie overgegeven.

  Giel van Westen  Herman Bogaard was/is voorzitter/ leider/ trainer enz. 

  Ongeveer 40 jaar geleden op een ledenvergadering in het Rest. Wapen van Sluis werd ik gekozen als bestuurslid.
  Mijn functie werd wedstrijdsecretaris, waarbij mij op de eerste bestuursvergadering werd gevraagd of ik leider bij Sluis 1 wilde worden aangezien die er niet was.
  Ik heb daarop ja gezegd wat ik de eerste keer op mij nam bij een vriendschappelijk duel in en tegen Moerkerke.
  Mijn eerste kennismaking met de toenmalige trainer Dhr. Gilbert Vancaille.
  Iemand waar ik tot nu toe zeer grote bewondering en respect voor heb.
  Een trainer die je voor levenslang zou moeten vastleggen aan de vereniging.
  Helaas dacht een deel van het toenmalige bestuur er anders over.
  Hij trainde op het veld in Retranchement, ook op het Parkeerterrein aan de St. Annastraat zonder wanklank, maar wel met prestaties zijn heengegaan wat het begin van de neergang er is nooit meer zo’n trainer geweest.
  Had ook wel een geweldige lichting spelers met aanvoerder Hans Vercouteren voorop.
  Heb zelf daarna nog vele functies vervuld binnen de vereniging.
  Zaterdags na de wedstrijd de kantine, dinsdag en donderdag altijd op de trainingen die ik zelf meedeed de zaterdagen met de wedstrijden overal mee naar toe.
  Zaterdagmorgen oud papier ophalen met de tractor van Hans Vercouteren daarna vlug weg omdat er ’s middags altijd een wedstrijd was.
  Heb nog verschillende trainers meegemaakt bv. Cattouw, Verberkmoes en nog enkele Belgische trainers, maar nooit meer een zoals dhr. Vancaille.
  Later ben ik zelf jeugdtrainer geworden heb ze getraind en begeleid van hun zevende tot zeventiende jaar Antonio Balzani, Sergio Herman, Michel Coppens, Frankie van Espen enz.
  Later heb ik dat opnieuw gedaan met o.a. de volgende spelers Tim en Tijmen Hermans, van Vooren, Benny Pladet, Dennis Ide enz. alles naar voorbeeld van Gilbert Vancaille.
  Train nu weer samen met Rinny Boekhout de F-pupillen zoals zijn zoons Nando en Maiko, Kay Basting, de broers Visser, Tino Jansen, Xu de Feijter enz.
  Heb ook eerst de kantine helpen bouwen een houten keet die ik samen met Dhr. Van Dijk eerst was gaan bezichtigen.
  Ook de uitbreiding van de kantine jaren later heb ik meegeholpen was een keet van de firma Leenhouts.
  Was ook enige tijd voorzitter mocht toen de profploegen in Sluis ontvangen zoals Lierse, Beerschopt, Nac Breda enz. alsmede de JVOZ van de Gebr. De Nooyer en D. Roks zie ze nog weleens vergeten mij nooit meer.
  Zorgde toen samen met de klusploeg dat het veld in prima staat was verzette zelf in de nacht de sproeiers.
  Heb bijna alles gedaan bestuurslid, wedstrijdsecretaris, Leider, trainer, bij de vutploeg gewerkt, oud papier opgehaald, dug out gebouwd, helpen bij het maaien het bouwen van de nieuwe kantine kortom te veel om op te noemen.
  Mijn laatste klus was het trainen van Sluis 1 nadat er geen trainer was stonden onderaan toen ik wegging wegens hartoperatie stonden we in de eerste vijf na gelijkspel in IJzendijke en overwinning in Hulsterloo was een mooie tijd.
  Helaas na mijn terugkomst uit het ziekenhuis niet alles goed afgehandeld.
  Ben 22 jaar geleden door de toenmalige voorzitter Dhr. Giel van Westen benoemd tot erelid is wat veel zegt maar weinig betekent.
  Heb daarom besloten enkel nog Rinny Boekhout te helpen.

  Herman Bogaard   Enkele foto’s van besturen


  Bestuur 1975   Achter de tafel een aantal bestuursleden bij de huldiging van het kampioenschap.
  V.l.n.r.: Cees Blaeke, Herman Bogaard, Boomert, van Dijk, Leo Benne, Stef Garritsen.
  er ontbreken drie bestuursleden Johan Bogaard, Jan van Espen en Freddy de Krijger  Bestuur 1991   Staande: Harry Hazen, Arnold Faes, Giel v. Westen, Theo Ide, Sjakie de Clerck.
  Zittend: Peter Theunissen, Johan Bogaard, Raoul du Fosse, Theo Bogaard.
  Bestuur 2006


  V.l.n.r.: Arnold Faes, Johan Bogaard, Jacques Danielse, Marianne Faes, Peter Verploeg
  Guido le Grand, Angelo Faas, Herman Bogaard, Raymond Hubregtse.