• Verzekering

  Voor alle SV Sluis leden is via het KNVB lidmaatschap een collectieve ongevallen- en
  aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
   

  Ongevallenverzekering

  Er is een ongevallenverzekering afgesloten t.b.v. ongevallen waarbij de dood, blijvende
  invaliditeit of geneeskundige- en/of tandheelkundige kosten het gevolg zijn.
  Dit geldt tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen. Deze
  verzekering is bedoeld als achtervangverzekering. Bij schadegevallen wordt in eerste
  instantie de eigen verzekering aangesproken.
  Om rechten in de toekomst niet te verspelen wordt men geadviseerd om ongevallen altijd
  te melden middels een schadeformulier. Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris.

  https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht

  Aansprakelijkheidsverzekering

  Er is een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid voor schade (letsel- en
  zaakschade, inclusief gevolg schade). Ook deze verzekering is geldig tijdens alle
  activiteiten die in het algemeen belang van de vereniging dienen.
  Vereist is wel, dat de verzekerde aansprakelijk is voor de toegebrachte schade. Er dient
  een toerekenbare tekortkoming aan de orde te zijn. Over het algemeen is er geen
  aansprakelijkheid voor schade die bij normaal spelverloop wordt toegebracht.
  Een voetbalvereniging kan niet door een werkgever van een lid van de vereniging
  aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg van een blessure zijn ontstaan.
  De werknemer dient namelijk een eventuele claim bij de dader neer te leggen. De
  werkgever is hierin geen partij.
   
  Er is sprake van risicoaansprakelijkheid. Dit wil zeggen, dat men vrijwillig aan een
  wedstrijd meedoet en daarbij het risico aanvaardt, dat men een blessure kan oplopen bij
  een normaal spelverloop.

  https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering

  Inzittendenverzekering

  Ook deze verzekering is begrepen in het KNVB-lidmaatschap.
  Naast de leden is ook de aangewezen chauffeur verzekerd, zonder dat hij lid hoeft te
  zijn. De aangewezen chauffeur geldt als vrijwilliger tijdens de rit naar en van de
  uitwedstrijd.
   

  PAS OP

  Meereizende huisgenoten, familie, buren en vriendjes zijn NIET VERZEKERD. Er wordt
  vanuit gegaan dat degene die een ander in zijn auto meeneemt een eigen
  inzittendenverzekering heeft naast de autoverzekering.